Menu

Alkohol

Alkoholizm
Terapia alkoholizmu odbywa się w ośrodkach terapii uzależnień, grupach wsparcia oraz indywidualnej psychoterapii. Celem terapii jest powrót do trzeźwego i [...]
Alkohol
Alkohol a zdrowie Osoby nadużywające alkoholu żyją średnio o 10–22 lata krócej od wieku oczekiwanego. Prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez [...]